Svensk förening för Orofacial Medicin

 

På bild:Styrelsen 2017

Styrelsen 2018 presenteras här

 

Föreningens adress:

c/o
Helén Harnesk Nygren
Sjukhustandvården 8tr
Universitetssjukhuset
901 85 UMEÅ

 

  Höstens dubbelnummer (senaste)  ute nu

  För att läsa ledaren - klicka här  

  MANUSSTOPP för vårens nummer ej bestämt


OROFACIAL MEDICIN

Blir en ny specialitet

Föreskriften börjar gälla den 1 juni 2018

För information se länken:

http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nyforeskriftfortandlakarnasst

Fortfarande återstår massor av arbete innan det är möjligt att formellt ansöka om specialistkompetens, men det arbetet pågår för fullt. Det viktigaste är dock att beslutet nu äntligen är fattat.

Den som vill läsa föreskriften kan klicka här

och bilagorna till föreskriften finns här

____________________________________________________________________________

EAOM congress Göteborg 2018

Nu öppet för registrering - klicka här


 Säsongsinfluensan 2017 - 2018

Rapport tom vecka 49

Säsongens influensaepidemi har nu startat men sammantaget är influensaaktiviteten låg i hela landet. Både influensa B och A cirkulerar men majoriteten av fallen som rapporterats under de två senaste veckorna har varit influensa B. Under vecka 49 rapporterades 113 fall, varav 69 fall influensa B och 44 fall influensa A. Erfarenheter från tidigare säsonger visar att ökningen av influensaaktiviteten brukar avta under julledigheten och sedan ta fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet. Influensaaktiviteten förväntas nå toppen i februari.

Här rapporteras utvecklingen av årets influensa med data och diagram från www.folkhalsomyndigheten.se. För den som är intresserad finns mer information på myndighetens hemsida.

          


 

 

 


 


 

 

 

För nyheter se längre ned

KALENDER  

25-26 jan 2018, NFH-symposium, Visby. Samverkan kring och bemötande av patienten, ung som gammal. Info

23-26 maj 2018, VårSOM, Karlskrona,  (Tema: Etik)

27 sep - 29 sep 2018. EAOM kongress i Göteborg. För info se kongressens hemsida.

nov 2018, Odontologisk Riksstämma, Göteborg

maj 2019, VårSOM, Örebro, (Tema: Onkologi)

maj 2020, VårSOM, Halland

-------------------------------------

 Web-redaktör: Johan Blomgren

johan.blomgren@vgregion.se

Ansvarig utgivare: Inger Wårdh

Antal besökare: [counter]
Senast uppdaterad
2017-12-14

 

NYHETER

171213 Beslutet är fattat. Orofacial medicin blir en ny odontologisk specialitet! Se länk till vänster.

171201 EAOM Göteborg öppet för registrering. Klicka här.

171027 Föreningens forsknings- och resestipendium för 2018 är nu öppet för ansökan. Årets stipendiesumma är 30 000:-.

171022 Säsongsinfluensan är här. Se info till vänster och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

171022 Information om VårSOM i Karlskrona 2018 finns nu under fliken aktiviteter.

171022 Många söker för närvarande information om vinterkräksjukan, vilket är ett säkert tecken på att den är här. God handhygien skyddar. Klicka här

171022 Kallelse till föreningsmöte finns här.

171015 Stort grattis från SOM till Ewa Bisztyga, som i Örebro den 12 oktober godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

Ewas föreläsning handlade om "Farmakologiskt orsakade koagulationsrubbningar". Examinator var Pia Gabre.

171002 SOM dagen genomfördes den 29 september. Se under fliken aktiviteter för info och tillgång till åhörarkopior från föreläsningarna.

170918 Styrelsen har nu lämnat föreningens remissvar avseende bl.a. ny specialitet orofacial medicin till Socialstyrelsen. Finns under fliken "vårdfrågor".

170822 Inbjudan till internationellt symposium om MRONJ i Köpenhamn 170929. För att se vilka föreläsarna är se här

170821 Påminnelse om höstens möten med SomWeb. Det första mötet är redan den 6 september.

170813 Programmet för årets odontologiska riksstämma är klart. Föreningens egna programpunkter finns under fliken aktiviteter.

170802 Protokoll från Föreningsmötet i maj finns nu under fliken "Arkiv".

170706 Folkhälsomyndigheten föreslår HPV vaccination av pojkar 

170626 Glöm inte att beställa nya upplagan av Läkemedelsanamnes för tandvården. Enklast gör du detta på denna länk.

 

170626 Stort grattis från SOM till Jenny Wiik, som i Örebro den 15 juni godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin. Examinator var Karin Garming Legert.

170620 Socialstyrelsen föreslår att Orofacial Medicin blir en ny specialitet. Se mitten på sidan för info.

170619 Friskvårdsfilm från VårSOM är nu utlagd, se under flik.

170610 SomNet - OdoWeb mötestider för hösten klara.

170608 VårSom är avslutat och åhörarkopior från föreläsningarna har börjat läggas upp

170530 EAOM Göteborg har fått en egen hemsida.

170517 Kallelse till föreningsmöte den 2 juni 2017.

170516 Ni har väl inte missat att Duraphat tandkräm nu ingår i Läkemedelsförmånen?

170510 Definitivt program för VårSOM i Haparanda är fastställt. Klicka här.

170509 anmälan öppen till höstens SOM-dag.

170504 SOM:s forsknings-stipendium för 2017 har tilldelats Lillemor Björnstad och Christina Runow Stark.

170502 Den 5 maj  är det  den Internationella handhygiendagen. Folkhälsomyndigheten och SKL har sammanställt ett material kring "Rena händer". Finns tillgängligt från och med idag. Klicka här.

170501 SomWeb blir OdoWeb.

170411 Oral medicin i teori och praktik. En utmärkt bok skriven av Kerstin Bäckman och Ulf Mattsson, recenseras här.

170406 Den 17 mars avled professor Crispian Scully. En oerhörd förlust för vårt ämnesområde. Läs minnesord på EAOM hemsida, klicka här

170228 Stort Grattis till Göran Friman som den 24 februari disputerade i Stockholm på sin avhandling "Medical Screenings in Dental Settings".

170215 Information i specialistfrågan

170203 Stort Grattis till Maria Bankvall som idag disputerade i Göteborg med sin avhandling "Recurrent Aphtous Stomatitis".

170202 Ny anmälningsblankett till VårSOM 2017.

170125 Årsmötesprotokoll finns nu under fliken arkiv.

    

170125 Stort grattis från SOM till Sanin Nukovic, som i Jönköping idag godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin. Examinator var Bengt Hasseus.

170121 Inbjudan till VårSOM i Haparanda. Se under aktivitetsfliken

170108 Se vårens mötestider under fliken Somweb.

161216 Saknar du din medlemstidning?

161121 Skydda antibiotikan

161118 Idag är det stora antibiotikadagen över hela världen. Håll utkik efter aktiviteter, t.ex. från de 24 svenska myndigheter som står bakom "Skydda antibiotikan".

161117 Socialstyrelsen rapporterade idag på Riksstämman från sin översyn av de odontologiska specialiteterna. Helt klart är Orofacial medicin med på tåget.

161116 På föreningens årsmöte utsågs professor Mats Jontell till hedersmedlem i SOM.

till161116 På föreningens årsmöte idag valdes Maria Westin till ny ordförande. Hon tillträder vid årsskiftet.

161027 Kallelse till årsmöte, se under fliken aktiviteter/Riksstämma

160920 SOM forskningsstipendium öppet för ansökan.

160920 Justerat policydokument inlagt under "om SOM"

160918 Planera redan nu in datumen för nästa EAOM kongress, som kommer att äga rum i Göteborg 27-29 september 2018.

160917 EAOMs kongress i Turin, Italien, avslutades idag. Deltagarna fick under ett par välarrangerade dagar ta del av det senaste avseende bl.a. oral cancer, precanceroser, MRONJ, NOAK, infektioner, och mycket annat.

160830 Åhörarkopior från VårSOM (utom Claes Merkes) har nu tagits bort)

160822 Nu finns även åhörarkopior från Claes Merckes föreläsning på vårSOM i Karlstad.

160816 SOM program för Riksstämman utlagt

160810 Protokoll från föreningsmötet i maj finns nu under "arkiv".

160712 SOM stipendium 2016 har tilldelats Lisa Svensson, Göteborg

160629 Ytterligare åhörarkopior från Vår SOM är nu utlagda

160615 Höstens möten Somweb klara.

160613 Nu börjar föreläsningarna från VårSOM komma. Se under fliken VårSOM 2016

160528 VårSOM i Karlstad är nu avslutat. Ett mycket lycket möte. Stort Tack till arrangörerna, För bilder, etc, klicka här

160519 Stort grattis från SOM till Ida Vastesson, som i Norrköping idag godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin. Examinator var Inger Wårdh.

160418 Akademiskt centrum för äldretandvård inbjuder till heldags konferens. ACTuell gerodonti 2016. Plats: Stockholm. Lokal: Läkarsällskapet. Tid: 7 okotber. Tema: demens, ur ett geriatrisk och odontologiskt perspektiv. Mer info: www.aldretandvard.se

160414 Nu är föreningens riktlinjedokument uppdaterat.

160321 Idag är det Downs syndrom dagen och alla rockar sockor (udda par)

160320 Folkhälsomyndighetens information om influensa

160304 Stort grattis från SOM till Fredric Thyberg, som i Karlstad idag godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

160303 Klarläggande från Läkemedelsverket avseende rekommendationer kring antibiotikaprofylax till endokarditriskpatienter i tandvården.

160301. SOM har avgett remissvar på utredningen "Ett tandvårdsstöd för alla - (SOU 2015:76). Se under Arkiv/remissvar.

160210 Stort Grattis till Lena Mårell, Umeå, som den 5 februari disputerade vid Institutionen för Odontologi, Umeå Universitet, med sin avhandling "En multidiciplinär studie på patenter med symtom relaterade till tandersättningsmaterial". Opponent var Professor Nils Roar Gjerdet, Bergen.

160209 Europeiska läkemedelsmyndigheten har tillsatt en arbetsgrupp med europeiska experter som ska verka mot det globala hotet med Zikavirus

160131 EAOM har ny hemsida www.smartdigital.gr/eaom 

160128 Ordförande Bengt Hasseus och ytterligare två representanter från SOM deltog idag, på inbjudan från Socialstyrelsen, tillsammans med övriga specialiteter i en planering av kommande ST-utbildningar.

160118 Årsmötesprotokollet nu äntligen klart och utlagt på hemsidan.

160112 Stort grattis från SOM till Agneta Almgren, Karlskoga, som i Örebro den 10/12 godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

151218 MASCC Möte i Australien "on supportive care in cancer".

151115 Vad vet du om zikavirus. klicka här.

151114 Ännu en Riksstämma har passerat. Under fliken aktiviteter kan du se vad föreningen var engagerad i. Senare kommer också protokoll från årsmötet att läggas ut där. Redan nu kan du se vilka som har valts in i styrelsen.

151113 På föreningens årsmöte utsågs Inger von Bultzingslöwen till hedersmedlem i SOM 

151018 Gita Gale, kliniken för sjukhustandvård och oral medicin, Odontologen, Göteborg, får Svenska Tandläkaresällskapets pris för bästa svenska odontologiska avhandling under de senaste två åren. Priset delas ut i samband med Riksstämmans invigning i Göteborg den 12 nov.

151014 Höstens nummer av Oroafacial medicin är ute nu.

151003 Material från gårdagens SOM dag om NOAK finns under fliken aktiviteter.

Camilla Nilsson och Peter Svensson föreläste på SOM-dagen.

150923 Stort grattis från SOM till Katarina Fröjd, som i Sundvsall den 18/9 godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

150921 I morgon den 22 september träffas i Stockholm företrädare för SOM och för Svensk Käkkirugisk Förening i Stockholm för att inleda arbetet med en koncencusrek avseende antibiotikaprofylax vid ingrepp i strålbehandlad käkben. Dina synpunkter är viktiga. Ta gärna kontakt med vice ordf Karin Garming Legert.

 150916 The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has 16 September 2015 announced it will not change its guidelines advising dentists against giving antibiotics before invasive treatment to patients at risk of developing infective endocarditis.

150913 SOM forskningsstipendium öppet för ansökan.

150829 Information om VårSOM 2016 finns under aktiviteter

150825 Nya datum för SOMNET möten utlagda.

150807 Hemsidan är från och med idag anpassad för att enklare kunna läsas i mobiltelefon.

150622 Den 22 september planeras ett konsensusmöte mellan orofacialmedicinare och käkkirurger avseende hur patienter som strålbehandlats mot huvud/hals-området ska tas om hand i tandvården.

150621 Stort grattis från SOM till Ulrika Nilsson som i Västerås redan den 6/3 godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin. Först nu blev det känt för web-red.

150617 Stort grattis från SOM till Anna Hartwig som i Örebro den 12/6 godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

150608 Stort grattis från SOM till Vegard Garsjö som i Borås den 5/6 godkändes i sin examination motsvarande ST-nivå i orofacial medicin.

150524 Ett lyckat Vår SOM avslutades igår och alla tackar organisationskommitten för ett välorganiserat och innehållsrikt möte. För info om mötet hänvisas till fliken aktiviteter

150523 Lillemor Björnstad genomförde idag på Vår SOM sin certifieringsföreläsning och är nu certifierad i Oral Medicin. Grattis från SOM!!!

150522 På föreningsmötet i Marstrands tillkännagavs att 2015 års forskningsstipendium tilldelats Lena Rignell.

150521 Ante Zachrisson genomförde idag på Vår SOM sin certifieringsföreläsning och är nu certifierad i Oral Medicin. Grattis från SOM!!!

150520 Vår-SOM Trevligt mingel första kvällen

150513 I skrivelse till Socialstyrelsen hemställer SOM om att man i den pågående översynen av tandvårdens specialiteter ska inkludera orofacial medicin

150427 Lillemor Björnstad och Ante Zackrisson godkända på den muntliga examinationsdelen av sin certifiering i oral medicin.

 

150324 Antalet fall av tuberkulos ökar i Sverige.

150226 I dagarna får 120 000 invånare i Sverige ett kuvert från
Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i
den årliga enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Svaren är viktiga och
används som underlag för att förbättra folkhälsan i Sverige

150212 Lördagen 28 februari är det ”Munprickdag” på Odontologen i Göteborg. Där kan allmänheten kostnadsfritt visa upp förändringar i munslemhinnan.  Målsättningen är att tidigt identifiera premaligna och maligna förändringar i munnen. ”Prickdagar” har ju med framgång använts av landets hudkliniker under många år för att tidigt hitta hudcancer. Årets ”Prickdag” är en försöksverksamhet anordnad av Folktandvården, Västra Götalandsregionen.

150204 Stort Grattis till Jenny Öhman, Göteborg, som den 30 januari disputerade vid Sahlgrenska akademin med sin avhandling "Potentially Malignant Oral Disorders and Oral Cancer". A Study on Immunosurveillance

150130 Tidigare problem med inloggning somnet lösta. Ny länk finns under fliken somnet.

150122 Protokoll från årsmöte finns nu under fliken aktiviteter

150115 Diklofenak måste nu i Storbritannien köpas på recept. Detta pga av allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Apoteken fick 48 timmar på sig att ta bort askarna från hyllorna.

141207 Stort Grattis till Gita Gale, Göteborg, som den 5 december disputerade vid Sahlgrenska akademin med sin avhandling "Granulomatous conditions of the oro-facial and gastrointestinal tract.

141204 70% av alla som får en cancerdiagnos lever 5 år efter diagnos.

141203  På WHO-mötet i Stockholm 2-3 december ställde sig 30 länder bakom ett globalt samarbete kring övervakning av antibiotikaresistens.

141120 En aktad medlem i vår förening, Jan Andersson-Norinder (Edde), har gått bort!
Vi är många i föreningen som med stor gädje och värme minns en kär vän och kollega som betytt mycket för vårt ämnesområde.
Vi sörjer och tänker på hans familj.


  
 
141118 Stort grattis från SOM till Marika Storskrubb som i Uppsala den 17/11 godkändes i sin ST-examination i orofacial medicin.

141114 IVO:s GD Gunilla Hult Backlund blev utfrågad på tandläkartorget av Tandläkartidningens chefredaktör.  Senare höll hon en föreläsning om tandvården i tillsynen.

141002 SOM gratulerar Markus Höglund, som i Linköping den 26/9 blev godkänd i sin ST-examination i orofacial medicin

     

 

140922 Stor europeisk hälsoenkät för första gången i Sverige.

140917 Så ska TBC utrotas i Sverige

140914 SOM stipendium 2015 öppet för ansökan.

140913 SOM Riktlinjer och rutiner (dokument) uppdaterat (se under fliken om SOM).

140703 Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot mänskligheten. Folkhälsomyndigheten arrangerade ett  seminarium under Amedalsveckan. "Antibiotika till friska och sjuka - en livsviktig fråga för människor och djur.

140602 Presentation av hur certifieringen går till är nu utlagd på hemsidan

140521-24 VårSOM i Uppsala. För bilder och annan info klicka här

140522 Emma Ekenstråle gjorde på VÅR SOM sin certifieringsföreläsning och är nu färdig med sin certifiering i Oral Medicin. Grattis från SOM!!!

Emma med Diplom, blommor från SOM och kunskapsäpple från MEDA. Emma flankeras på bilden av Lisbeth från MEDA

140419 Certifieringslitteraturen på hemsidan är nu uppdaterad

140221 Nationella rekommendationer avseende antibiotikabehandling i tandvården presenteras av Läkemedelsverket.

Pga tekniskt missöde har alla äldre nyheter raderats.

 

Nyhet

2017-05-14

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Nyhet

2017-04-06

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Nyhet

2016-06-16

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.