Svensk förening för Orofacial Medicin

 

 

Om du redan är en registrerad användare/medlem, logga in här:

 

 

http://www.somweb.se/somweb/

 

 

OdoWeb

Huvudsyftet med OdoWeb är att skapa en gemensam plattform för alla olika inriktningar inom tandvården. En gemensam plattform tror och hoppas vi ökar kunskapsspridningen genom att det blir enklare för den enskilda medlemmen att ta del av andra inriktningar än det hen i vanliga fall arbetar med. Vilka inriktningar en medlem har tillgång till styrs främst av vart man har sin arbetsplats då olika organisationer/landsting har olika licensavtal.

Utseende och utformning
Utseende och utformning av en funktion/produkt är väldigt viktigt för hur den upplevs och hur användarvänlig den blir. OdoWeb har moderniserats, strukturerats och anpassats på ett sätt som vi tror underlättar för användaren att ta del av informationen som lagras på sidan. Konkret innebär detta bland annat ett nytt lättöverskådligt menysystem, ny mjuk enhetlig färgsättning, fler sorterbara listor, även storleken på pop-up fönster har bättre anpassats till innehållet. Vi har också introducerat ett klassiskt kugghjul i övre högra hörnet, där en användare kommer åt sina personliga kontoinställningar. Placeringen och valet av symbol följer den standard som man idag ser på många liknande system.
Teknisk funktionalitet
För den enskilda användaren har den rena tekniska funktionaliteten inte ändrats särskilt mycket. Vi har dock introducerat möjligheten att nollställa sitt egna lösenord och även en ny deltagarlista som visas under ett mötes gång. Under skalet har det dock skett stora framsteg som bland annat handlar om bättre driftsäkerhet och administrativa funktioner. Dessa förbättringar är av karaktären att ju mindre en användare märker av dem desto bättre fungerar de, allt för att göra användandet av OdoWed så enkelt som möjligt.
Utvecklingsteamet

 

Odoweb

... drivs av SOM för att möjliggöra distanskonsultationer av svåra och intressanta fall inom oral medicin. Detta sker med hjälp av telefonkonferens en gång i månaden. Odoweb är ett samarbetsprojekt mellan SOM, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och Högskolan i Skövde.

Projektet utvecklas kontinuerligt och har idag ett stort antal användare.

För att bli en aktiv deltagare, kontakta Magnus Almgren på mailadress:

magnus.almgren@largeheart.com

 

För fullvärdigt deltagande i SOMNET krävs medlemsskap i SOM

Planerade telefonmöten hösten 2017:

 

  • onsdag 6 september 15.00 (ordf: Kerstin Bäckman)
  • onsdag 4 oktober 15.00 (ordf: Ulf Mattsson)
  • onsdag 1 november 15.00 (ordf: Tony Axèll)
  • onsdag 6 december 15.00 (ordf: Wivi-Anne Sjöberg)
  • -
  •