Svensk förening för Orofacial Medicin

 

 

REKOMMENDERAD CERTIFIERINGSLITTERATUR

 

 Version: 140519

 

 

 

Det finns ett stort antal textböcker att tillgå och de som anges nedan utgör enbart förslag på lämplig litteratur. Det möter därför inget hinder om den som certifierar inhämtar kunskap från andra informationskällor.

 

Till sådana hör vetenskapliga artiklar i tidskrifter som exempelvis Oral Diseases, the Journal of Oral Pathology & Medicine, the Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics med flera. Många gånger kan reviewartiklar erbjuda väl så god information som textböcker.

 

När det gäller den mer renodlade medicinska litteraturen är målsättningen att certifieringskandidaten skall inhämta sådan kunskap att man förstår de aspekter rörande anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, mikrobiologi och immunologi som är relevant med hänsyn till den oralmedicinska frågeställningen.

 

 

 

Oralmedicinska textöcker

 

 

 

Gandolfo S, Scully  C & Carrozzo M

 

Oral medicine

 

PP 208

 

ISBN: 9780443100376

 

 

 

AXELL T

 

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: klinisk diagnostik och behandling

 

PP 176

 

ISBN: 9789172056541

 

 

 

REGEZI A, SCIUUBBA J, & JORDAN CK

 

Oral Pathology, 6th Edition

 

Clinical Pathologic Correlations

 

PP 480

 

ISBN: 9781455702626

 

 

 

SAMARANAYAKE L,

 

Essential microbiology for dentistry (2011)

 

PP 392

 

ISBN: 9780702034848

 

 

 

MARSH PD

 

Oral microbiology

 

PP 232

 

ISBN: 9780443101441

 

 

 

SCULLY C.

 

Medical Problems in Dentistry

 

e-bok

 

ISBN: 9780702044090

 

 

 

PINDBORG JJ

 

Atlas of diseases of the oral mucosa

 

5th Edition (1995)

 

 

 

 

 

CD-skivor

 

GLICK M. & JONTELL M.

 

Medicinska riskpatienter

 

 

 

JONTELL M.

 

Orala slemhinneförändringar

 

 

 

 

 

WEB-sidor

 

TONY AXELLS WEBSIDA - www.oralmedicine.se

 

 

 

UNIVERSITY OF IOWA har en hemsida med ett omfattande material  http://uiowa.edu/~oprm/AtlasHome.html

 

 

 

 

 

ALLMÄNNA MEDICINSKA ÄMNEN

 

 

 

MÖLNE J & WOLD A

 

Inflammation

 

PP 350

 

ISBN 978-91-47-08399-2

 

 

 

LUNELL E.

 

Farmakologi.  2001.

 

PP 500

 

ISBN: 9789144016597

 

 

 

SINGH AK

 

Internal medicine

 

PP 1264

 

ISBN: 9780199917877

 

 

 

 

 

SPECIFIKA MEDICINSKA ÄMNEN

 

 

 

SHARAV Y & BENOLIEL R

 

Orofacial pain & headache

 

PP 352

 

ISBN: 9780723434122

 

 

 

Anders Vahlquist, Charlotta Enerbäck, Magnus Lindberg, Katarina Lundqvist, Elisabet Nylander (inbunden, 2012)

 

Rotsmans dermatologi venerologi 

 

pp 369

 

ISBN: 9789144081502

 

 

 

MÖLNE J & WOLD A

 

Inflammationssjukdomar

 

PP 350

 

ISBN: 9789147093601

 

 

 

RICHMAN DD

 

Clinical virology

 

PP 1408

 

ISBN: 9781555814250

 

 

 

KUDESIA G

 

Clinical and diagnostic virology

 

PP 276

 

ISBN: 9780521694674

 

 

 

BELTZ LA

 

Emerging infectious diseases

 

PP 752

 

ISBN: 9780470398036

 

 

 

COOKE RA

 

Infectious diseases: Atlas, cases, text

 

PP 528

 

ISBN: 9780070159068

 

 

 

ANNIKO M

 

Öron- näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi, bok med eLabb

 

ISBN: 9789147107766

 

 

 

LABORATORIEANALYSER

 

  

 

NILSSON-EHLE P, BERGGREN SÖDERLUND M, THEODORSSON E m.fl

 

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin (2012)

 

PP 733

 

ISBN: 9789144047874