Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Följande tandläkare har genomgått motsvarande ST utbildning i Orofacial Medicin:

 

2008:

David Öhman   david.ohman@vgregion.se   (Examinerad i Göteborg)

Carl-Otto Brahm  carl-otto.brahm@rjl.se    (Examinerad i Göteborg)

2011:

Maria Westin   maria.westin@vgregion.se   (Examinerad i Göteborg)

2014:

Markus Höglund   markus.hoglund@lio.se   (Examinerad i Linköping)

Marika Storskrubb   marika.storskrubb@lul.se (Examinerad i Uppsala)

2015:

Vegard Garsjö   vegard.garsjo@vgregion.se (Examinerad i Borås)

Anna Hartwig   anna.hartwig@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)      

Ulrika Nilsson   ulrika.nilsson@ltv.se (Examinerad i Västerås)

Katarina Fröjd   katarina.sparrman.frojd@lvn.se (Examinerad i Sundsvall)

Agneta Almgren   agneta.almgren-gustafsson@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)

2016:

Fredric Thyberg   fredric.thyberg@liv.se (Examinerad i Karlstad)

Ida Wastesson   ida.vastesson@regionostergotland.se  (Examinerad i Norrköping)

2017:

Sanin Nukovic   sanin.nukovic@rjl.se (Examinerad i Jönköping)

Jenny Wiik   jenny.wiik@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)

Ewa Bisztyga   (Examinerad i Örebro)