Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Följande tandläkare har genomgått motsvarande ST utbildning i Orofacial Medicin:

 

2008:

David Öhman  david.ohman@vgregion.se   (Examinerad i Göteborg)

Carl-Otto Brahm         (Examinerad i Göteborg)

2011:

Maria Westin  maria.westin@vgregion.se   (Examinerad i Göteborg)

2014:

Markus Höglund markus.hoglund@lio.se   (Examinerad i Linköping)

Marika Storskrubb marika.storskrubb@lul.se (Examinerad i Uppsala)

2015:

Vegard Garsjö vegard.garsjö@vgregion.se (Examinerad i Borås)

Anna Hartwig anna.hartwig@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)      

Ulrika Nilsson ulrika.nilsson@ltv.se (Examinerad i Västerås)

Katarina Fröjd katarina.sparrman.frojd@lvn.se (Examinerad i Sundsvall)

Agneta Almgren agneta.almgren-gustafsson@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)

2016:

Fredric Thyberg fredric.thyberg@liv.se (Examinerad i Karlstad)

Ida Wastesson ida.vastesson@regionostergotland.se  (Examinerad i Norrköping)

2017:

Sanin Nukovic sanin.nukovic@rjl.se (Examinerad i Jönköping)

Jenny Wiik jenny.wiik@regionorebrolan.se (Examinerad i Örebro)

Ewa Bisztyga (Examinerad i Örebro)