Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Följande tandläkare har genomgått SOMS eller SOM certifiering i Oral Medicin:

1998:

Johan Blomgren

Kerstin Bäckman

Ulf Mattsson

Agne Nihlson

2000:

Lars Christerson

Håkan Enochsson

2004:

Peter Johansson

Terje Persson

2005:

Lena Blomstrand

Wivi-Anne Sjöberg

2006:

Maria Modig

Elisabeth Mörner-Serikoff

2007:

Lars Grundström

Ann Ljungman

2008:

Mariana Edvinsson

David Öhman

2009:

Carl-Otto Brahm

Ellinor Ärleskog

Kerstin Sjökvist

2010:

Christine Ernow

Kristina Kivijärvi

Maria Westin

2013:

Ebba Kjellström

2014:

Emma Ekenstråle

2015:

Ante Zachrisson 

Lillemor Björnstad