Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Följande personer är Hedersmedlemmar

i Svensk förening för Orofacial Medicin

----------------------------------------------------------

Bitte Ahlborg bitte.ahlborg@gmail.com

Bo Alborn bo.al@live.com

Tony Axell tony.axell@telia.com

Inger von Bultzingslöwen ingervonb@hotmail.com

Mats Jontell  mats.jontell@odontologi.gu.se

Gunilla Nordenram

Monica Palmö