Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Tidigare styrelsemedlemmar, m.m. i Svensk förening för Orofacial Medicin

Johan Blomgren     vice ordförande 2011, webredaktör 2011 - 2017

Cecilia Rånge     redaktör Orofacial Medicin 2011

Wivi-Anne Sjöberg   övrig ledamot 2011 - 2012

Inger von Bultzingslöwen   ordförande 2011 - 2013

Karin Garming Legert  sekreterare 2011,  vice ordförande 2012 - 2015

Fredrik Gränse    övrig ledamot 2011 - 2015

Bengt Hasseus ordförande 2014 - 2016

Helén Harnesk   sekreterare 2012 - 2017