Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Den 31 augusti 2011 examinerades Maria Westin i Göteborg efter genomgången ST-utb i orofacial medicin.

Maria Westin

 

Den 30 september 2011 disputerade Karin Garming Legert, Karolinska Institutet, med sin avhandling "Conditioning Associated Effects on Oral Mucosa and Salivary Function in Allogenic Hematopoetic Stem Cell Recipients".

Karin Garming Legert

Den 26 oktober 2012 disputerade Jenny Bernson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, med sin avhandling "Dental coping strategies and dental anxiety".