Svensk förening för Orofacial Medicin

 

ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA 15 - 17 november 2017, Stockholm

 Odontologisk Riksstämma 2017

Datum: 15 - 17 november, Plats: Älvsjömässan, Stockholm

 

SOM deltog med följande program:

  • Onsdag 13:15 - 15:30  Forskningsrapporter (Moderator: Ante Zakrisson)
  • Torsdag 09:00 - 10:00 Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker. (Moderator Gunnar Henning, Föreläsare Gert Helgesson och Pia Skott)
  • Fredag 09:00 - 10:00 Tandvårdsrädsla - Praktiska tips i den kliniska vardagen. (Moderator: Inger Wårdh, Föreläsare Markus Höglund och Shervin Shahnavaz)
  • Fredag 14:00 - 15:00 Oralmedicinska fallrapporter (Ordförande: Bengt Hasseus och Gunnar Warfvinge) 

ÅRSMÖTE avhölls den 16 november i Svenska Läkarsällskapets lokaler på Klara östra kyrkogata. Dagordning finns nedan - protokoll kommer att finnas på den här sidan när det är justerat och klart

                                          

Enligt valberedningens förslag valdes på årsmötet följande personer till styrelsen 2018:

V ordförande            2 år   Inger Wårdh (omval)         

Sekreterare              2 år   Anna Hartwig (nyval)

Övrig ledamot          2 år   Markus Höglund (omval)

Övrig ledamot         2 år   Pedro Rosa (nyval)         

 

Valberedningen 2018:  Bo Pettersson och Terje Persson      

 

__________________________________________________________________________________

På riksstämman 2016 deltog föreningen med följande program:

 

Forskningsrapporter Orofacial medicin, ordförande Ante Zakrisson

 

 Sockersymposium I och II.

 De friska sjuka i tandvården - Vad finns det för risker? (Garming Legert)

 Mobil tandvård - då och nu (Persson, Frithiof, Alba)

 Oralmedicinska fallrapporter, moderatorer Bengt Hasseus och Gunnar Warfvinge

 Kulturella aspekter på smärta (Hattar, Cederlund)

 

På riksstämman 2015 deltog föreningen med följande program:

 

Forskningsrapporter Orofacial medicin, ordförande Maria Westin

 

 Sjögrens syndrom. Subjektiva besvär och livskvalitet (Enochsson, Hakeberg)

 Sambandet mellan HPV och utveckling av oral skivepitelcancer (Sundberg, Öhman, Kovacs, Kjeller, Hasseus)

 Behandling av tandvårdsrädsla till hälso- och sjukvårdsavgift - hur ser det ut i Sverige (Svensson, Hakeberg, Wide-Boman)

 Stöd i arbetet för en god munhälsa hos personer i äldreboenden (Lindqvist, Seleskog, Wårdh, Engström, Von BUltzingslöwen)

 Dental attendance among elderly - a retrospective record review in public and private dental care (Derblom, Hagman-Gustavsson, 

           Gabre)

 Sedering med oralt administrerad midazolam hos patienter som lider av svår demens (Mikati, Rignell, Wertzén, Hägglin)

 Munhälsa hos äldre som sent i livet invandrat till Sverige (Olerud, Hagman-Gustavsson, Gabre)

 

Oralmedicinska fallrapporter, moderatorer Bengt Hasseus och Gunnar Warfvinge

 

Fallpresentatörer: Emma Ekenstråle, Fredric Thyberg, Lillemor Björnstad, Karin Högkil

 

Föreläsning "Att tillämpa forskningen kring äldretandvård i vardagen (Gahnberg, Höglund)

 

 

________________________________________________________

På riksstämman 2014 deltog föreningen med följande program:

Forskningsrapporter Orofacial medicin, ordförande Maria Westin

Orofacial dysfunktion hos personer med sällsynta diagnoser (Bratel, Mogren, Sjögreen)

Epstein-Barr virus in oral lymphoma (Öhman, Tai, Warfvinge)

Regression of oral lichenoid lesions after replacement of dental restorations, en uppföljningsstudie av    patienter med oral lichen (Mårell, Tillberg, Widman, Bergdahl, Berglund)

 Calprotectin som markör vid lingua geografica (Gardsjö, Bratel, Jontell)

 Differences in expression of immune markers in oral lichen planus and amalgam induced oral lichenoid  lesions (Kroona, Warfvinge, Persson, Brechesien)

Prevalens tandvårdsrädsla bland vuxna i Sverige (Svensson, Wide Boman, Hakeberg)

 

Oralmedicinska fallrapporter, moderatorer Bengt Hasseus och Gunnar Warfvinge

     Fallpresentatörer: Klas Blomkvist, Fredrik Gränse, Anna Hartwig och Jenny Wiik

--------------------------

På riksstämman 2013 deltog föreningen med följande program:

Forskningsrapporter Orofacial medicin, ordförande Maria Westin

Jenny Öhman, Helena Rexius, Lars Mjörnstedt, Erik Holmberg, Göran Dellgren, Bengt Hasseus. Göteborg: Betydelsen av immunsystemets övervakning för oral cancer

Peter Lundholm. Stockholm: Attityder och kunskaper om antibiotikaförskrivning och resistensutveckling bland tandläkare i Uppsala

Mary Hägg, Lita Tibbling. Hudiksvall: Gomplatta - eller munskärmsträning vid dysfagi efter stroke. Finner vi skillnader i träningseffekt? Kvarstår effekten?

Maria Bankvall, Gita Gale, Sofia Östman, Agnes Wold, Mats Jontell. Göteborg: Bakteriefloran i den orala buccalslemhinnan hos patienter med recidiverande aftös stomatit

Angelika Lantto (SOM forskningsstipendiat 2013). Luleå: Oral rehabilitering på individer med funktionsnedsättningar och omsorgsbehov

Gita Gale, Mats Jontell, Bengt Hasseus, Robert Saalman. Göteborg: Oral Crohn´s disease - inflammatoriskt tillstånd i den orala slemhinnan och övriga mag-tarmkanalen

 

Föreläsning med Anders Ekfeldt

Oral rehabilitering med implantat på patienter med funktionsnedsättning. Ett funktionellt och estetiskt alternativ.

 

Oralmedicinska fallrapporter, moderatorer Bengt Hasseus och Gunnar Warfvinge

     Fallpresentatörer: Elisabeth Mörner-Sérikoff, Anna Syberyska, Vegard Garsjö