Svensk förening för Orofacial Medicin

 

SOM forskningsstipendium

2017 års stipendium

Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskning inom ämnesområdet. Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2017 ska vara 20 000 kronor. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM. Vid flera sökanden kan stipendiet komma att delas upp.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller att underlätta presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

 

Styrelsen har beslutat att 2017 års forskningsstipendium på 20 000:- tilldelas hälften var till:

Lillemor Björnstad för forskning kring "Förekomst av aneuplodi vid atrofisk oral lichen planus och atrofisk lichenoid reaktion", och

Christina Runow Stark resestipendium till Japan för fördjupning i projektet "Screening av premaligna förändringar med vävnadsprov och HPV-analys i syfte att förebygga cancer".

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information kan fås av stipendieansvarig, John Bratel. john.bratel@vgregion.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIK

2016 års stipendium tilldelades Lisa Svensson, Folktandvården Västra Götaland, för att användas till posterpresentation på AADRs möte i Los Angeles 2016. Postern har titeln "Changes in Dental Anxiety over the time in Sweden".

2015 års stipendium tilldelades Lena Rignell, Folktandvården Västra Götaland, för forskningsrapport på IADR i Boston. Rapporten belyser midazolambehandling av äldre.

2014 år stipendium. Inga sökande.

2013 års stipendium. tilldelades Angelika Lantto, Folktandvården Norrbotten, för sin pågående forskning om oral rehabilitering på individer med funktionsnedsättningar.

 

Stipendieansökan kopieras till din egen dator innan den fylls i, skrivs ut och skickas per post till föreningens sekr enl ovan.

---