Svensk förening för Orofacial Medicin

 

SOM forskningsstipendium

2018 års stipendium

Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskning inom ämnesområdet. Styrelsen har beslutat att stipendiet för 2018 ska vara 30 000 kronor. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM. Vid flera sökanden kan stipendiet komma att delas upp.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller att underlätta presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingar (se nedan) ska vara föreningens sekreterare till handa senast den 28 februari 2018

Heléne Harnesk  Nygren, Sjukhustandvården 8tr, Universitetssjukhuset, 90185 Umeå, eller via e-post till helen.harnesk.nygren@vll.se

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information kan fås av stipendienämndens ordförande, John Bratel. john.bratel@vgregion.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIK

2017 års stipendium tilldelades hälften var till Lillemor Björnstad, för forskning kring "Förekomst av aneuplodi vid atrofisk oral lichen planus och atrofisk lechenoid reaktion", och Christina Runow Stark för fördjupning i projektet "Screening av premaligna förändringar med vävnadsprover och HPV-analys i syfte att förebygga cancer"

2016 års stipendium tilldelades Lisa Svensson, Folktandvården Västra Götaland, för att användas till posterpresentation på AADRs möte i Los Angeles 2016. Postern har titeln "Changes in Dental Anxiety over the time in Sweden".

2015 års stipendium tilldelades Lena Rignell, Folktandvården Västra Götaland, för forskningsrapport på IADR i Boston. Rapporten belyser midazolambehandling av äldre.

2014 år stipendium. Inga sökande.

2013 års stipendium. tilldelades Angelika Lantto, Folktandvården Norrbotten, för sin pågående forskning om oral rehabilitering på individer med funktionsnedsättningar.

 

Stipendieansökan kopieras till din egen dator innan den fylls i, skrivs ut och skickas per post till föreningens sekr enl ovan.

---