Svensk förening för Orofacial Medicin

 

SOM-dag

SOM-dag den 29 september 2017. Tema: Importerade sjukdomar.

65 medlemmar slöt upp till en mkt intressant förläsningsdag i Stockholm

Vi lever i en allt mer globaliserad värld där vi på några timmar kan ta oss till andra sidan jordklotet. Våra semesterresor är inte längre till Mallorca utan vi tar oss längre bort och längre in i urskog och exotiska länder. Svält och krig orsakar en kraftigt ökad migration. Människor på flykt är ofta undernärda och kommer från områden där olika sjukdomar florerar.

All denna ökade rörlighet av människor leder till att vi i vår kliniska vardag kan komma i kontakt med människor med nya, och för ossokända sjukdomar. Även sjukdomar som vi sedan länge ansåg vara borta från Sverige dyker nu upp igen.

 

Under dagen föreläste två infektionsläkare om tuberkulos och andra ”nya” sjukdomar.

Nedan finns föreläsningarna i PDF-format. Dom kommer att ligga där oktober månad ut, i enlighet med överenskommelse med föreläsarna.

Från vänster föreningens kursvärd Sten Hellström tillsammans med föreläsarna Hedvig Glans och Lina Davies Forsman

-

SOM- dagen är en utbildningsdag / seminarium i ett för föreningens medlemmar aktuellt ämne. Det ska vara möjligt för de flesta att resa till och från platsen för denna aktivitet samma dag. Stockholm är därför ett bra alternativ och tiden brukar vara mellan 10.00  och 15.00.

Har du något aktuellt ämne du skulle vilja ha belyst under en SOM-dag - tveka inte att kontakta någon i styrelsen.