Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Tidigare vårSOM

2011     19-21 maj       Ystad                   Tema: Hematologi

2012     23-26 maj       Vaxholm               Tema: Immunosuppression

2013     22-25 maj       Söderköping          Tema: Infektion

2014     22-24 maj       Uppsala                Tema: Reumatologi

2015     21-23 maj       Marstrand              Tema: Beteende

2016     26-28 maj       Karlstad                Tema: Farmakologi

2017     31 maj - 3 juni  Haparanda           Tema: Gerodonti

 

SOM dagar

2013     15 mars          Stockholm             Tema: Humana Papillomvirus (HPV)

                                                                     Föreläsare: Professor Stina Syrjanen, Åbo Universitet, Finland

2015     2 oktober        Stockholm             Tema: Antikoagulantiabehandling

                                                                     Föreläsare: Överläkare Peter Svensson, AK-koordinator Camilla Nilsson

2017    29 september   Stockholm             Tema: Importerade sjukdomar

                                                                     Föreläsare: Specialistläkarna Hedvig Glans och Lina Davies Forsman