Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Bli medlem i Svensk förening för Orofacial Medicin:

Medlemsskap i föreningen kostar 300 kr per år. Då ingår prenumeration på vår egen tidning "Orofacial Medicin".

Enklast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgiro 587234-6 eller bankgiro 724-1136. Skicka samtidigt dina adressuppgifter inklusive e-post till orofacial.medicin@gmail.com

Har du frågor så kan du höra av dig direkt till vår kassör, Sten Hellström hellstrom.torgils@telia.com

För ytterligare info, se informationsbrochyr som pdf-fil nedan.

 

Ur föreningens stadgar:

§ 1. /---/ Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar med orofacial medicin eller stödjer föreningens målsättning.

§ 2. För erhållande av medlemskap krävs obligatoriskt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund för tandläkare med svensk legitimation. Associerat medlemskap kan förvärvas av andra tandläkare som har ett speciellt intresse för orofacial medicin. Dock skall dessa inte ha rösträtt i föreningen och inte kunna väljas till styrelse- eller annat förtroendeuppdrag inom föreningen.