Svensk förening för Orofacial Medicin

 

UTBILDNINGSFRÅGOR

Föreningen är mycket engagerad i utbildningsaktiviteter inom ämnesområdet. Dels har föreningen en egen certifieringsverksamhet i Oral medicin, dels bedriver föreningen ett aktivt arbet för att det ska inrättas ST-utbildningar inom ämnesområdet. För närvarande är det endast region Skåne, Norra norrland och Stockholm som inte deltar i utbildning på ST-nivå.

Se vidare information på undersidor med rubriker

     Certifiering

     Utbildning ST nivå

Övergripande dokument kommer senare att läggas upp ovan