Svensk förening för Orofacial Medicin

 

VårSOM 2016

25/5 - 28/5 i KARLSTAD

TEMA: Farmakologi på gott och ont

Alla åhörarkopior från föreläsningarna har nu, enligt överenskommelse med föreläsarna, tagits bort från hemsidan, även Claes Merckes sent utlagda föreläsning.

 

Onsdag 25 maj

 

18.00-                 Get-together på Stadshotellet i Karlstad

 

Torsdag 26 maj

 

08.30-09.25         Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel                 

                                                                                     Professor Magnus Grenegård, Örebro

09.30-10.15         Medicinsk behandling av cancer    Docent Hans Hagberg, Uppsala

11.00-11.45         Lymfombehandling                         Docent Hans Hagberg, Uppsala

11.45-12.30         Akuta leukemier                              Överläkare Ingmar Nilsson, Karlstad

13.45-14.30         Myelom och kroniska leukemier    Överläkare Ingmar Nilsson, Karlstad

15.15-17.00         Strålbehandling, teknikutveckling och klinisk molekylärbiologi.

                                                                                     Professor Claes Mercke, Stockholm                         

17.45                  KAMRATAFTON

 Lerinmuséet

 

Värmlands muséum Middag och underhållning från Värmlands Operan

                 

Fredag 27 maj

08.30-10.00         Immunsupprimerande läkemedel, verkningsmekanismer och risker för utveckling av malignitet.                        

Immunterapi vid cancer idag och i framtiden. Onkolog, med.dr Daniel Giglio, Göteborg

09.15-10.00         Immunterapi vid cancer idag och i framtiden.  Onkolog, med.dr Daniel Giglio, Göteborg

13.30-15.00         Behandling av hepatit C - en farmakologisk revolution

                          Professor Johan Westin, Göteborg

15.30-16.30         Målstyrd terapi-framgångar och fallgropar  

Onkolog, med.dr  Daniel Giglio, Göteborg

19.00-01.00         VÅRMIDDAG    Festsalen Stadshotellet                   

 

 

Lördag 28 maj

09.00-10.30        Analgetika och sedering                 Överläkare Thomas Emmesjö, Karlstad

11.00-12.00        Risker vid kirurgisk behandling på patienter som behandlas med bisfosfonater       Övertandläkare Sandro Halbritter, Karlstad

 

 

-