Svensk förening för Orofacial Medicin

 

                            

VårSOM 2017

31 maj - 3 juni

HAPARANDA

 

Gränsöverskridande samarbeten, Gerodonti ”på gränsen”

 

Konferensen hölls på anrika Haparanda Stadshotell och Sverigefinska folkhögskolan

Förutom nedanstående bilder finns längst ner på sidan tillsammans med material från föreläsningarna också en liten videofilm som visar hur friskvården sköttes.

 

 

 

Definitivt program finns som fil längre ned på sidan.

 

  • ·       En geriatrikers syn på den äldre patienten - Hur skiljer man på biologisk och kronologisk ålder - normalt kontra sjukligt åldrande? . Medicine doktor och överläkare, specialist i geriatrik och intern medicin Johan Niklasson berättar om medicinska tillstånd av betydelse för den äldre patienten, nya forskningsområden inom geriatriken samt presenterar sin egen avhandlingforskning om livsgnista hos de allra äldsta.

 

  • ·       Jag ser dig, jag hör dig, du är viktig för mig. Psykiater, senior professor och författare Åsa Nilsonne pratar om mötet med den äldre patientenen. Ett varmt, respektfullt möte gagnar oss alla, och ökar sannolikheten att rekommendationer följs, att information går fram, att vi efteråt är nöjda med den hjälp vi har fått eller givit. Samtidigt vet vi att det inte alltid är så lätt

 

  • ·       "Demenssjukdomens olika ansikten - friskt och sjukt med fokus på kognitiv funktion". Kjell Fahlander, medicine doktor, neuropsykolog och en av författarna till "Demensboken" (Studentlitteratur, 2008)förklarar vad som händer i hjärnan vid olika demenssjukdomar och hur de yttrar sig.

 

  • ·       RemoAge. eHälsa i Norrbotten , samverkan mellan vårdaktörer. Med en ökande äldre befolkning och bristen på personal inom vård och omsorg behövs nya arbetssätt införas för att klara uppdraget. I Norrbotten pågår ett EU finansierat samverkans projekt mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner i syfte att  införa nya arbetssätt genom att nyttja modern teknik.

 

  • ·       Tandvård vid demenssjukdom. Docent Gunilla Nordenram vid Karolinska Institutethar lång erfarenhet av att arbeta med demenssjuka patienter. Vad är viktigt att tänka på?

 

  • ·       "Rent men inte friskt". Maude Wikström, senior professor i oral mikrobiologi Sahlgrenska akademin och Inger Wårdh, docent vid avdelningen för Gerodonti vid Karolinska Institutet talar om de äldres orala mikroflora.                                                                                                

Stort TACK till VårSOM kommittén

Angelika Lantto, ordförande

Annika Lindqvist, ekonomi

Barbro Sandlund-Hämén, ekonomi

Anna Kejonen, sponsorer

Jeanette Kero

Kristina Kivijärvi

Cecilia Eman

Kontaktperson: Annika Lindqvist

E-post: annika.lindqvist@nll.se

 

Föreläsningsmaterial borttaget enligt överenskommelse med föreläsarna

 

-