Svensk förening för Orofacial Medicin

 

 

VårSOM 2015

20 - 23 maj i Marstrand

Tema: BETEENDE

Onsdag 20 maj

- SOM golfen på Gullbringa, GGCC kl 14:00

Avgjordes på ett något kylslaget Gullbringa Golf & Country Club, inte långt från Marstrand. I en mycket jämn kamp segrade till slut Wivi-Anne Sjöberg.

- Get together kl 19:00

Torsdag 21 maj

- 09.00-12.00 Vad är hälsa och vad är ohälsa? (Claes Malmström)

 

En härlig dag i Marstrand

- 12.00-12.30 Certifieringsföreläsning

Ante Zachrisson genomförde sin certifieringsföreläsning och är nu klar med sin certifiering i Oral Medicin.

- 13.45-17.00 Tandvårdsrädsla - erfarenheter ur ett 30-årigt perspektiv. Hur ser framtiden ut. (Chatarina Hägglin, Victor Carlsson)

- 18:30 Avfärd för kamratafton på Marstrands fästning

Kall kamratafton på Karlstens fästning

men värme på sittningen

Fredag 22 maj

- 08.30-11.15 Att leva med kronisk smärta (Eva-Lotte Carlsson, Cecilia Ögren)

- 11.15-12.30 Föreningsmöte

- 13.45-17.00 Odontolohgiskt omhändertagande av smärtpatienter (Per Alstergren)

- 19:00 Vårmiddag

Lördag 23 maj

- 09.00-19.15 Missbruksbeteende- behandling och prognos (Bo Söderpalm)

- 10.45-12.00 Hur bemöter vi patienter i sorg och kris? (Daniel Brattgård)

- 12.00-12.30 Certifieringsföreläsning

På lördagen genomförde Lillemor Björnstad sin certifieringsföreläsning och även hon är nu klar med sin certifiering i Oral Medicin.