Svensk förening för Orofacial Medicin

 

För information om följande aktiviteter se under respektive flik:

Riksstämma

Årsmöte

Vårmöte

SOM dag

Remissvar 3:steget är flyttat till fliken "Arkiv"

Även vad gäller andra "gamla" aktiviteter, finns information under fliken Arkiv