Svensk förening för Orofacial Medicin

 

OROFACIAL MEDICIN

- Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

                     Ute nu: nr 3-4 2017   För att läsa ledaren, klicka här

                                                 

                              MANUSSTOPP för vårnumret 2018 är ej meddelat

 

Efter tidigare problem med att några medlemmar inte har fått tidningen hoppas redaktionen nu att alla problem ska vara lösta. Märker du att just du inte har fått tidningen, så ta kontakt med redaktionen (se nedan).

    

Sedan hösten 2014 kompletteras papperstidningen med extramaterial här på hemsidan, se sep fil.

Under fliken extramaterial

får du tillgång till artiklar m.m. som inte fått plats i tidningens pappersutgåva.

 

Fortfarande finns några gamla nummer att läsa under fliken tidigare nummer. Dessa kommer senare att tas bort. 

 

UTGIVNINGSPLAN

Sedan  2014 utkommer tidningen med 2st dubbelnummer per år. Ett dubbelnummer på våren och ett dubbelnummer på hösten.

E-post: som.tidning@gmail.com

ISSN: 2000-9070

Plusgiro: 594786-6, Bankgiro: 742-1787

Org. nummer: 802457-6657

Upplaga: 600ex

Adress: c/o Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 ÖREBRO

Redaktör:

Anna Hartwig anna.hartwig@regionorebrolan.se

REDAKTION:

Jenny Wiik  jenny.wiik@regionorebrolan.se

Fredric Thyberg fredric.thyberg@liv.se

Markus Höglund  markus.hoglund@regionostergotland.se

Vegard Garsjö vegard.garsjo@vgregion.se

Sofie Jansson  sofie.jansson@rjl.se

EKONOMI:

Magnus Almgren  magnus.almgren@largeheart.com

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE:

Tony Axèll tony.axell@telia.com

LAYOUT:

Emma Martinsson

ANSVARIG UTGIVARE:

Inger Wårdh inger.wardh@ki.se

PRENUMERATIONSPRIS: 250 kr / år

 

TRYCK

Arne Backman Information AB

www.strokirk-landstroms.se