Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Nyttiga länkar:

Genom att klicka på blått område i nedanstående organisationer, etc, så tar du dig snabbt vidare till nyttiga och intressanta hemsidor:

EAOM - European Association of Oral Medicine

IADH - International Association for disability and Oral Health

Läkemedelsverket

NFH - Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa

ONJ - Osteonekros i käken som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

ISOO

RAF

Tandläkarförbundet

STRAMA  

Socialstyrelsen 

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvård

TLV - Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden

Försäkringskassan