Svensk förening för Orofacial Medicin

 

Svensk förening för Orofacial Medicin - SOM

STYRELSENS ANSLAGSTAVLA

Föreningen är engagerad i många olika frågeställningar och aktiviteter. För att allt ska flyta krävs det medverkan av många frivilliga krafter. Känner du att du skulle vilja engagera dig i någon frågs så tveka inte utan ta kontakt med någon i styrelsen.

SOM styrelse 2017

Ledamöter väljs för en mandatperiod på 2 år. Vartannat år väljs ordförande, kassör och två ledamöter, samt året därpå vice ordförande, sekreterare och en övrig ledamot. Två revisorer väljs årligen. Valberedningen har två ledamöter och dessa väljs för ett år i taget.

Ordförande  Maria Westin (vald tom 2018)

maria.westin@vgregion.se

Vice Ordförande Inger Wårdh (vald tom 2017)

inger.wardh@ki.se

Sekreterare Helén Harnesk Nygren (vald tom 2017)

 Helen.Harnesk.Nygren@vll.se

Kassör Sten Hellström (vald tom 2018)

hellstrom.torgils@telia.com

Övrig ledamot  Markus Höglund (vald tom 2018)

markus.hoglund@regionostergotland.se

Övrig ledamot Anna Hartwig (vald tom 2017)

anna.hartwig@regionorebrolan.se

Övrig ledamot Magnus Almgren (vald tom 2018)

magnus.almgren@largeheart.com

 

Revisorer valda att granska 2016 och 2017 års verksamhet

Per-Olof Rödström och Lars Grundström

 

 

Valberedning 2017 (för styrelseval 2018)

Bosse Pettersson och Terje Persson