Ulf Mattsson godkänd specialist i orofacial medicin

UlfMattsonTidning

Ulf Mattsson är som den första tandläkaren i Sverige godkänd specialist i orofacial medicin. Han är välkänd inom vår förening, och har själv varit med i arbetet att få till den nya specialiteten. På Tandläkartidningens hemsida  kan man läsa mer om specialistfrågan och en intervju med Ulf. SOM önskar att gratulera Ulf som den första formella specialisten inom vårt ämnesområde!