Forskningsstipendium 2019

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman för 2019 är 30000 kr. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingarna finns på www.som.nu. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2019.

Ansökan skickas till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

eller via e-post till anna.hartwig@regionorebrolan.se

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel,

john.bratel@vgregion.se

Mona Mikatis examination i orofacial medicin

Idag examinerades Mona Mikati vid Sjukhustandvården Mölndal i orofacial medicin, den tredje ST-tandläkaren den här hösten i Västra Götaland. På förmiddagen diskuterades Monas fallpresentationer med bland andra examinator Karin Garming-Legert. På eftermiddagen höll Mona en mycket pedagogisk och lärorik föreläsning om biverkningar vid huvud -och halscancer, med fokus på oralmotorisk träning. Därefter var det dags för gratulationer och tårta. Grattis Mona!