SOM-dag 2020

Föreningen har åter glädjen att bjuda in våra medlemmar till en SOM-dag.

Boka redan nu in SOM-dagen som kommer att hållas i Stockholm fredag den 18 september. Ämnet för dagen är: Cytostatika och immunmodifierande behandling vid onkologi och autoimmuna sjukdomar.

Formell inbjudan och anmälan kommer senare.

Forskningsstipendium 2020

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman för 2020 är 30000 kr. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingarna finns på www.som.nu. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2020.

Ansökan skickas till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

eller via e-post till anna.hartwig@regionorebrolan.se

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel,

john.bratel@vgregion.se

Välkommen med din ansökan

Styrelsen