Examination!

24 april examinerades Emma Drevsäter efter 3 års ST-tjänstgöring i orofacial medicin i Stockholm.

Examinator var Carl-Otto Brahm, Skövde. Emma presenterade sitt ST-projekt ”Adjuvant bisfosfonatbehandling vid primär bröstcancer och tandvårdens roll”.

Huvudhandledare har varit Martin Ljungberg och vetenskaplig handledare Pia Skott.

Grattis Emma!

Etikpriset

Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris har instiftats för att lyfta fram personer inom tandvården som genom ett medvetet och aktivt arbete med etikfrågor är en inspiration för tandvårdens aktörer. Nu ligger informationen om Etikpriset uppe på förbundets webbplats, se nedan.

Webbnyhet: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset-2/

Nomineringsformulär: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset/