Examination!

24 april examinerades Emma Drevsäter efter 3 års ST-tjänstgöring i orofacial medicin i Stockholm.

Examinator var Carl-Otto Brahm, Skövde. Emma presenterade sitt ST-projekt ”Adjuvant bisfosfonatbehandling vid primär bröstcancer och tandvårdens roll”.

Huvudhandledare har varit Martin Ljungberg och vetenskaplig handledare Pia Skott.

Grattis Emma!

Etikpriset

Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris har instiftats för att lyfta fram personer inom tandvården som genom ett medvetet och aktivt arbete med etikfrågor är en inspiration för tandvårdens aktörer. Nu ligger informationen om Etikpriset uppe på förbundets webbplats, se nedan.

Webbnyhet: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset-2/

Nomineringsformulär: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset/

Bästa medlemmar i SOM

Då situationen i samhället fortfarande är påverkad av pandemin vill vi i styrelsen ge er en kort information om SOM dagen, VÅRSOM 2021 och årsmötet 2020.

SOM dagen är tänkt att kunna genomföras, som ett fysiskt möte, 2021-02-12. Inbjudan kommer, likaså information på hemsidan. Frågan om kursen kan följas digitalt har kommit och är under bearbetning. Tanken nu är att det ska bli en utbildning på plats.

Ett stort arbete är lagt på VÅRSOM i Stockholm och det är ett svårt beslut att ta om vi ska ställa in eller göra ett försök att genomföra mötet. Det finns en stor osäkerhet i att arrangera det. Många regioner och landsting har konferens-, utbildnings- och reseinskränkningar både av ekonomiska och smittspridnings skäl under 2020. Hur det kommer att se ut 2021 är det ingen som vet men ekonomiska svårigheter kan vi räkna med. I samråd med VÅRSOM-kommittén följer vi lägesutvecklingen och återkommer med ytterligare information länge fram i höst.

Årets riksstämma kommer att ske i digital form. Vi kommer att ha ett styrelsemöte 2020-11-13 och ett digitalt årsmöte veckan efter.

Bästa hälsningar

Styrelsen i SOM