Grattis till odontologie doktor Lisa Svensson!

Lisa Svensson försvarade idag doktorsavhandlingen ”Dental Anxiey: prevalance, measurements and consequences” vid Göteborgs Universitet.

Opponent var professor Tirill Wilumsen vid Universitetet i Oslo. Professor Ulla Wide och professor Magnus Hakeberg (Göteborgs universitet) har varit Lisas handledare.

Professor Magnus Hakeberg, odontologie doktor Lisa Svensson och professor Ulla Wide

Stort grattis från Svensk förening för orofacial medicin!

SOM-dagen 2021 goes online!!

Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att genomföra den planerade SOM-dagen 12/2 2021 i huvudsak digitalt. Samma datum, samma tema, samma fantastiska föreläsare.

Föreläsningarna kommer att sändas via Teams från Uppsala. Det kommer att finnas en möjlighet för ett litet begränsat antal att närvara plats för att föreläsarna ska få en liten publik.

Efter föreläsarnas önskemål kommer ingen inspelning att ske, utan allt sker direkt. Styrelsen uppmanar därför att ingen heller spelar in föreläsningarna lokalt.

Det bästa nu är att hela kliniken kan anmäla sig och titta gemensamt så att fler kan ta del av detta spännande tema.

Vill du se den ensam kostar det 1000 kr, en klinikanmälan kostar 5000 kr.

OBS! tänk på att anmäla den e-postadress dit länken för dagen ska skickas.

Se inbjudan och anmälningsdokument.

Välkommen Online

Styrelsen /gnm Sten och Helen

Bästa medlemmar i SOM

Då situationen i samhället fortfarande är mycket påverkad av pandemin, vill vi i styrelsen ge er information om VårSOM 2021 och SOM-dagen 2021.

VårSOM 2021 i Stockholm ställs in. Planen är att mötet flyttas fram till 2023.

SOM-dagen, 2021-02-12, kommer enligt Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer företrädesvis enbart genomföras digitalt. Inbjudan och ytterligare information kommer via mail och på hemsidan. Kostnaden blir 1000:-/person alternativt 5000:-/ klinik.

Bästa hälsningar

Styrelsen i SOM