Medlemsinfo

Bli medlem i Svensk förening för Orofacial Medicin:

Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar med orofacial medicin eller stödjer föreningens målsättning. För erhållande av medlemskap krävs obligatoriskt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund för tandläkare med svensk legitimation. Associerat medlemskap kan förvärvas av andra tandläkare som har ett speciellt intresse för orofacial medicin.

Medlemsskap i föreningen kostar 300 kr per år. Då ingår prenumeration på vår egen tidning ”Orofacial Medicin”. Enklast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgiro 587234-6 eller bankgiro 724-1136. Skicka samtidigt dina adressuppgifter inklusive e-post till orofacial.medicin@gmail.com.

Har du frågor så kan du höra av dig direkt till vår kassör, Marika Storskrubb: mstorskrubb@gmail.com

Hedersmedlemmar i Svensk förening för Orofacial Medicin:

  • Bitte Ahlborg
  • Bo Alborn
  • Tony Axéll
  • Inger von Bülzingslöwen
  • Mats Jontell
  • Gunilla Nordenram
  • Monica Palmö
  • Johan Blomgren

SOM forskningsstipendium

Forskningsstipendium 2020

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman för 2020 är 30000 kr. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingarna finns på www.som.nu. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2020.

Ansökan skickas till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

eller via e-post till anna.hartwig@regionorebrolan.se

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel,

john.bratel@vgregion.se

Välkommen med din ansökan

Styrelsen