Medlemsinfo

Bli medlem i Svensk förening för orofacial medicin

Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar med orofacial medicin eller stödjer föreningens målsättning. För erhållande av medlemskap krävs obligatoriskt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund för tandläkare med svensk legitimation. Associerat medlemskap kan förvärvas av andra tandläkare som har ett speciellt intresse för orofacial medicin.

Medlemsskap i föreningen kostar 300 kr per år. Då ingår prenumeration på vår egen tidning ”Orofacial Medicin”. Enklast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgiro 587234-6 eller bankgiro 724-1136. Skicka samtidigt dina adressuppgifter inklusive e-post till orofacial.medicin@gmail.com.

Har du frågor så kan du höra av dig direkt till vår kassör, Marika Storskrubb: mstorskrubb@gmail.com

Styrelse

 • Ordförande: Emma Ekenstråle (emma.ekenstrale@vgregion.se)
 • Vice ordförande: Inger Wårdh, Stockholm (inger.wardh@ki.se)
 • Kassör: Marika Storskrubb, Uppsala (marika.storskrubb@akademiska.se)
 • Sekreterare: Anna Hartwig, Örebro (anna.hartwig@regionorebrolan.se)
 • Övrig ledamot: Ulrika Nilsson, Västerås (ulrika.nilsson@regionvastmanland.se)
 • Övrig ledamot: Lena Mårell, Umeå (lena.marell@umu.se)
 • Övrig ledamot: Mona Mikati, Göteborg/Mölndal (mona.mikati@vgregion.se)

Hedersmedlemmar i SOM

 • Bitte Ahlborg
 • Bo Alborn
 • Tony Axéll
 • Inger von Bülzingslöwen
 • Mats Jontell
 • Gunilla Nordenram (in memoriam)
 • Monica Palmö
 • Johan Blomgren
 • Gunnar Warfvinge
 • Madeleine Wertsén

Forskningsstipendium

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman är 50 000 kronor/år. Om pengar finns kvar från tidigare år kan dessa nyttjas följande år. Ofta delas summan av flera stipendiater