Medlemsinfo

Bli medlem i Svensk förening för Orofacial Medicin:

Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar med orofacial medicin eller stödjer föreningens målsättning. För erhållande av medlemskap krävs obligatoriskt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund för tandläkare med svensk legitimation. Associerat medlemskap kan förvärvas av andra tandläkare som har ett speciellt intresse för orofacial medicin.

Medlemsskap i föreningen kostar 300 kr per år. Då ingår prenumeration på vår egen tidning ”Orofacial Medicin”. Enklast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på vårt plusgiro 587234-6 eller bankgiro 724-1136. Skicka samtidigt dina adressuppgifter inklusive e-post till orofacial.medicin@gmail.com.

Har du frågor så kan du höra av dig direkt till vår kassör, Marika Storskrubb: mstorskrubb@gmail.com

Hedersmedlemmar i Svensk förening för Orofacial Medicin:

  • Bitte Ahlborg
  • Bo Alborn
  • Tony Axéll
  • Inger von Bülzingslöwen
  • Mats Jontell
  • Gunilla Nordenram
  • Monica Palmö
  • Johan Blomgren