Välkommen till Orofacial Medicin

Ämnesområdet definieras som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

Svensk förening för Orofacial Medicin har som ändamål är att främja vårdutveckling, utbildning och vetenskap vad avser orofacial medicin, representera föreningens och ämnesområdets intressen vid kontakt med myndigheter och andra organisationer samt att stödja och utveckla professionella och sociala nätverk.

Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar med orofacial medicin eller stödjer föreningens målsättning.

Senaste nyhetsinlägg