Disputation

Angelika Lantto skall försvara sin doktorsavhandling ”Tooth Loss and Prosthetic Replacements among Persons with Dependency and Functional Limitations” den 16/2 kl.9.

Disputationen äger rum på Karolinska Institutet i sal 9Q, Alfred Nobels Allé 8, våning 9, Huddinge. Opponent är Professor Gunhild Vesterhus Strand från Universitetet i Bergen.

Alla är välkomna!