Nyheter

Anna Arvidsson ny specialist!

Stort grattis till Anna Arvidsson som idag examinerades i orofacial medicin! Sveriges 72:e specialist inom vår specialitet!

Hon examinerades vid Odontologen i Göteborg, och den kliniska delen har varit fördelat mellan Odontologen och Östra Sjukhuset. Examinator var Pia Gabre, och Annas handledare har varit Gita Gale och Emma Ekenstråle. Grattis från SOM!

Ny artikel om reumatoid artrit och Sjögrens syndrom

Tillsammans med tre professorer har Ulla Moberg Sköldleg tandl och docent i cariologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, skrivit en vetenskaplig artikel för Tandläkartidningen om ”Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och karies” som efter refereegranskning godkänts och nu publicerats i nummer 6, 2021. En kort sammanfattning och artikeln i sin helhet finns här för nedladdning.

Mary Hägg docent vid Uppsala Universitet

Forskaren, innovatören och tandläkaren Mary Hägg på Hudiksvalls Sjukhus utnämndes nyligen till docent i experimentella öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala Universitet. Hennes omfattande forskning handlar om neuromuskulär träning och hur den kan behandla allt från diafragmabråck, reflux och sömnapné till tal- och sväljsvårigheter och ansiktsförlamning relaterad till stroke.

I länken nedan hittar ni information om docenturen.

https://www.iqoro.com/se/mary-hagg-ny-docent-vid-uppsala-universitet/

Forskningsstipendium 2021

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen inom ämnesområdet. Stipendiesumman för 2021 är höjd till 60000 kr på grund av att inget stipendium delades ut under 2020. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2021. Ansökan skickas via e-post till till anna.hartwig@regionorebrolan.se.

Alternativt om e-post inte är möjligt, per post till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel, john@bratel.se