Nyheter

Inbjudan till kurs i klinisk propedeutik

Kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare i orofacial medicin, för dig som är blivande ST eller som arbetar inom ämnesområdet orofacial medicin och som behöver kunskaper och färdigheter för att kunna genomföra grundläggande undersökning av vanliga sjukdomars symptom.

Kursen ger en grundläggande kompetens i basal fysikalisk undersökningsteknik, tolkning av undersökningsfynd, anamnes- och statustagning av medicinska patienter. Kursen är en god förberedelse inför randutbildningar vid medicinska enheter för tandläkare.

SAVE THE DATE!

Årsmöte med mat och mingel!

I samband med årets Odontologiska Riksstämma inbjuder Svensk Förening för Orofacial Medicin härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen 14/11 kl 18.30 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10. Efter mötet bjuds det på mat och dryck.

Boka in datumet redan nu. Kallelse med dagordning och anmälan kommer senare.

Vänliga hälsningar

/styrelsen för SOM