Kommande aktiviteter

 • VårSOM 2023 Saltsjöbaden
 • VårSOM 2024 Region Skåne ”Oral medicin med tyngdpunkt kring påverkan på
  munslemhinnor vid systemsjukdomar och medicinering” 15-17 maj
 • VårSOM 2025 Region Västerbotten och Umeå
 • SOM-dag. I dagsläget inget datum bokat
 • Fördjupningskurs orofacial medicin vid Malmö universitet 2022. Avslutad.
  Målsättningen är att denna skall gå om några år igen, efter utvärdering av
  kurs och resurser
 • Fördjupningskurs i gerodonti planeras. Målsättning 2024