Certifiering i oral medicin

open-book-library-education-read-159621.jpeg

Den som har genomgått certifieringen skall ha tillräckliga teoretiska och kliniska kunskaper för att självständigt kunna utreda, diagnostisera och handlägga patienter med oralmedicinska frågeställningar.

Certifieringen skall inte betraktas som en formaliserad tidsbestämd utbildning. Processen som leder fram till examinationen anpassas istället utifrån den sökandes tidigare kunskaper och erfarenheter.

För medlemmar ligger det under rubriken ‘dokument’ mer information om certifieringen (”Presentation av certifieringen i oral medicin”)

Följande tandläkare har genomgått certifiering i oral medicin:

 • Johan Blomgren
 • Kerstin Bäckman
 • Ulf Mattsson
 • Agne Nihlson
 • Lars Christerson
 • Håkan Enochsson
 • Peter Johansson
 • Terje Persson
 • Lena Blomstrand
 • Wivi-Anne Sjöberg
 • Maria Modig
 • Elisabeth Mörner-Serikoff
 • Lars Grundström
 • Ann Ljungman
 • Mariana Edvinsson
 • David Öhman
 • Carl-Otto Brahm
 • Ellinor Ärleskog
 • Kerstin Sjökvist
 • Christine Ernow
 • Kristina Kivijärvi
 • Maria Westin
 • Ebba Kjellström
 • Emma Ekenstråle
 • Ante Zachrisson
 • Lillemor Björnstad
 • Fredrik Gränse