Tidning

Tidning_omslag

Tidningsredaktion

Tidskriften ”Orofacial Medicin” är ett organ för Svensk förening för Orofacial Medicin. Redaktionen ger ut 2 nummer per år av denna tidskrift.

Tidskriften ska ge aktuell medlemsinformation och delger vetenskaplig rapportering och artiklar inom ämnesområdet. Redaktionsarbetet leds av redaktören som också är ansvarig för att avstämning löpande sker gentemot föreningens styrelse.

Redaktion

Inger Wårdh (ansvarig utgivare, styrelserepresentant)

Anna Hartwig (redaktör)

Vegard Garsjö (webbredaktör)

Sofie Jansson (redaktion)

Richard Olofsson (redaktion)

Mona Mikati (redaktion)