Tidning

Utkommer två gånger per år till alla medlemmar i SOM och övriga prenumeranter.

Tidning_omslag

Redaktion:

Anna Hartwig
Jenny Wiik
Fredric Thyberg
Markus Höglund
Vegard Garsjö
Sofie Jansson

Ekonomiansvarig:

Magnus Almgren

Vetenskaplig rådgivare:

Tony Axéll

Ansvarig utgivare:

Inger Wårdh