Odontologiska riksstämman

SOM deltar årligen på riksstämman med forskningsrapporter, oralmedicinska fallraporter och aktuella föreläsningar på årets tema.

OFM’s Program på riksstämman 2018

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre. Torsdag 09:00-10:00

Forskningsrapporter OFM. Torsdag 12:45-16:00

Oralmedicinska fallrapporter. Fredag 10:15-11:15

Hållbar protetik på sköra äldre. Torsdag 10:15-11:45

Orala interaktioner och biverkningar. Fredag 14:45-15:45

Övrigt intressant

Antibiotika och tandvård i de nordiska länderna. Onsdag 13:15-14:15

Delat beslutsfattande – lika för alla (NFH). Onsdag 13:15-14:45

Oral cancer- vi kan rädda liv. Torsdag 09:00-10:00

En mer jämlik tandhälsa- regeringens utredning. Torsdag 14:00-15:30

Hypnos och avslappning för hela teamet. Fredag 14:45-16:15