Odontologiska riksstämman

SOM deltar årligen på riksstämman med forskningsrapporter, oralmedicinska fallraporter och aktuella föreläsningar på årets tema.

Har du något intressant att rapportera på riksstämman inom vårt ämnesområde? Fredric Thyberg tar emot din anmälan om forskningsrapport.

Skicka till: fredric.thyberg@regionvarmland.se.
Fredric skickar anmälan vidare till riksstämmenämnden . Deadline brukar vara i slutet av maj. Se till att skicka in ditt bidrag i tid så det kommer med.