Odontologiska riksstämman

SOM deltar årligen på riksstämman med forskningsrapporter, oralmedicinska fallraporter och aktuella föreläsningar på årets tema. Under fliken ”nyheter” kommer aktuell information om föreningens aktiviteter på nästa riksstämma publiceras.