SomDag

SOM- dagen är en utbildningsdag / seminarium i ett för föreningens medlemmar aktuellt ämne. Det ska vara möjligt för de flesta att resa till och från platsen för denna aktivitet samma dag. Stockholm är därför ett bra alternativ och tiden brukar vara mellan 10.00  och 15.00.

Har du något aktuellt ämne du skulle vilja ha belyst under en SOM-dag – tveka inte att kontakta någon i styrelsen.