Nyheter

Forskningsstipendium 2019

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman för 2019 är 30000 kr. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingarna finns på www.som.nu. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2019.

Ansökan skickas till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

eller via e-post till anna.hartwig@regionorebrolan.se

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel,

john.bratel@vgregion.se

Mona Mikatis examination i orofacial medicin

Idag examinerades Mona Mikati vid Sjukhustandvården Mölndal i orofacial medicin, den tredje ST-tandläkaren den här hösten i Västra Götaland. På förmiddagen diskuterades Monas fallpresentationer med bland andra examinator Karin Garming-Legert. På eftermiddagen höll Mona en mycket pedagogisk och lärorik föreläsning om biverkningar vid huvud -och halscancer, med fokus på oralmotorisk träning. Därefter var det dags för gratulationer och tårta. Grattis Mona!

Kallelse till årsmöte

SFOM Sv rak

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SVENSK FÖRENING FÖR OROFACIAL MEDICIN
TID : TORSDAG 15/11 2017 KL 18.00
PLATS : GÖTEBORGS TANDLÄKARESÄLLSKAP, ERIK DAHLBERGSGATAN 9, GÖTEBORG


Efter årsmötet inbjuds samtliga medlemmar till samkväm och mingel med mat och dryck från 19.00 utan kostnad. Även om du inte har möjlighet att komma på årsmötet är du välkommen efteråt. Vi hyr in oss i en restauranglokal och behöver veta hur många som kommer. Styrelsen vill därför att de medlemmar som vill komma till minglet efter årsmötet anmäler sig till orofacial.medicin@gmail.com senast måndag 5/11.

Ytterligare detaljer och dagordning hittar ni under ”dokumenter enbart för medlemmar”.

Kristina Skallsjö examinerades i orofacial medicin

Kristina Skallsjö, som arbetar på Sjukhustandvården Mölndal, är idag klar med den treåriga utbildningen på ST-nivå i orofacial medicin. På förmiddagen diskuterades patientfall med bland andra examinator Inger Wårdh. På eftermiddagen föreläste Kristina om den odontologiska infektionsutredningen hos patienter med maligna blodsjukdomar. Sedan avslutades examinationen med gratulationer och tårta. Grattis Kristina!