Nyheter

Certifiering av Niklas Ling i oral medicin

Från vänster: Palle Holmstrup, Mats Jontell, Gunnar Warfvinge, Niklas Ling, Ante Zakrisson

På grund av pandemin blev första examinationstillfället inställt. Desto mer uppskattades det nu när vi fick genomföra certifieringen i oral medicin. Examinatorerna var professorerna Palle Holmstrup från Danmark samt Mats Jontell och Gunnar Warfvinge. Huvudhandledare har varit Ante Zakrisson.

Ett stort grattis till Niklas till sin certifiering!

Anna Arvidsson ny specialist!

Stort grattis till Anna Arvidsson som idag examinerades i orofacial medicin! Sveriges 72:e specialist inom vår specialitet!

Hon examinerades vid Odontologen i Göteborg, och den kliniska delen har varit fördelat mellan Odontologen och Östra Sjukhuset. Examinator var Pia Gabre, och Annas handledare har varit Gita Gale och Emma Ekenstråle. Grattis från SOM!

Ny artikel om reumatoid artrit och Sjögrens syndrom

Tillsammans med tre professorer har Ulla Moberg Sköldleg tandl och docent i cariologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, skrivit en vetenskaplig artikel för Tandläkartidningen om ”Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och karies” som efter refereegranskning godkänts och nu publicerats i nummer 6, 2021. En kort sammanfattning och artikeln i sin helhet finns här för nedladdning.