Nyheter

Odontologiska Riksstämman 2018

Riksstämman

I år arrangeras riksstämman i Göteborg 14-16 november. Som vanligt bidrar föreningen med flera programpunkter.

OFM’s Program på riksstämman 2018

Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre. Torsdag 09:00-10:00

Forskningsrapporter OFM. Torsdag 12:45-16:00

Oralmedicinska fallrapporter. Fredag 10:15-11:15

Hållbar protetik på sköra äldre. Torsdag 10:15-11:45

Orala interaktioner och biverkningar. Fredag 14:45-15:45

Övrigt intressant

Antibiotika och tandvård i de nordiska länderna. Onsdag 13:15-14:15

Delat beslutsfattande – lika för alla (NFH). Onsdag 13:15-14:45

Oral cancer- vi kan rädda liv. Torsdag 09:00-10:00

En mer jämlik tandhälsa- regeringens utredning. Torsdag 14:00-15:30

Hypnos och avslappning för hela teamet. Fredag 14:45-16:15

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Svensk förening för Orofacial Medicin kallas härmed till årsmöte i samband med Rikstämman i Göteborg.

När: Torsdagen 15 november
Tid: 18.00
Plats: Göteborgs Tandläkaresällskap, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Efter mötet bjuds deltagarna på mat och dryck i Tandläkaresällskapets trevliga lokaler.

Anmälan är bindande och görs till Sten Hellström: hellstrom.torgils@telia.com

Ulf Mattsson godkänd specialist i orofacial medicin

UlfMattsonTidning

Ulf Mattsson är som den första tandläkaren i Sverige godkänd specialist i orofacial medicin. Han är välkänd inom vår förening, och har själv varit med i arbetet att få till den nya specialiteten. På Tandläkartidningens hemsida  kan man läsa mer om specialistfrågan och en intervju med Ulf. SOM önskar att gratulera Ulf som den första formella specialisten inom vårt ämnesområde!