Nyheter

SOM-dag 2020

Föreningen har åter glädjen att bjuda in våra medlemmar till en SOM-dag.

Boka redan nu in SOM-dagen som kommer att hållas i Stockholm fredag den 18 september. Ämnet för dagen är: Cytostatika och immunmodifierande behandling vid onkologi och autoimmuna sjukdomar.

Formell inbjudan och anmälan kommer senare.

Forskningsstipendium 2020

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Stipendiesumman för 2020 är 30000 kr. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet.

Ansökningshandlingarna finns på www.som.nu. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2020.

Ansökan skickas till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

eller via e-post till anna.hartwig@regionorebrolan.se

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel,

john.bratel@vgregion.se

Välkommen med din ansökan

Styrelsen

Inbjudan till kurs i klinisk propedeutik

Kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare i orofacial medicin, för dig som är blivande ST eller som arbetar inom ämnesområdet orofacial medicin och som behöver kunskaper och färdigheter för att kunna genomföra grundläggande undersökning av vanliga sjukdomars symptom.

Kursen ger en grundläggande kompetens i basal fysikalisk undersökningsteknik, tolkning av undersökningsfynd, anamnes- och statustagning av medicinska patienter. Kursen är en god förberedelse inför randutbildningar vid medicinska enheter för tandläkare.

SAVE THE DATE!

Årsmöte med mat och mingel!

I samband med årets Odontologiska Riksstämma inbjuder Svensk Förening för Orofacial Medicin härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen 14/11 kl 18.30 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10. Efter mötet bjuds det på mat och dryck.

Boka in datumet redan nu. Kallelse med dagordning och anmälan kommer senare.

Vänliga hälsningar

/styrelsen för SOM