Save the date!

Då vi inte haft möjligheten att ses på länge för fördjupning inom OFM och social samvaro önskar SOM-styrelsen bjuda in till föreläsningsdagar den 29-30 september 2022, lunch-lunch.

Temat är nya tekniker/innovationer som berör vårt ämnesområde. På torsdagskvällen ser vi fram emot en gemensam middag.

Plats: Hotell Haymarket i Stockholm

Vi återkommer inom kort med mer detaljer kring programmet och praktisk information men vill redan nu flagga för detta!

Bästa hälsningar

SOM-styrelsen

Forskningsstipendium 2022

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen in ämnesområdet. Vi har i år beslutat att höja stipendiesumman från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Dessutom finns det 12 000 kronor kvar från 2021 vilket innebär att stipendiesumman för 2022 är 62 000 kr.

World Workshop on Oral Medicin

För kännedom!

World Workshop on Oral Medicine (WWOM)  är en internationell organisation vars syfte är att sammankalla experter inom Orofacial medicin från hela världen för att förstå ämnesområdets aktuella status och framtida utvecklingsbehov. De önskar sprida en enkät till kollegor verksamma inom orofacial medicin.

Information om enkäten har mailats ut till samtliga SOM-medlemmar. Hör av dig till orofacial.medicin@gmail.com  om du inte fått information samt länk till enkäten.

Deadline för svar är 15 februari.