Examination!

24 april examinerades Emma Drevsäter efter 3 års ST-tjänstgöring i orofacial medicin i Stockholm.

Examinator var Carl-Otto Brahm, Skövde. Emma presenterade sitt ST-projekt ”Adjuvant bisfosfonatbehandling vid primär bröstcancer och tandvårdens roll”.

Huvudhandledare har varit Martin Ljungberg och vetenskaplig handledare Pia Skott.

Grattis Emma!

Etikpriset

Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris har instiftats för att lyfta fram personer inom tandvården som genom ett medvetet och aktivt arbete med etikfrågor är en inspiration för tandvårdens aktörer. Nu ligger informationen om Etikpriset uppe på förbundets webbplats, se nedan.

Webbnyhet: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset-2/

Information om priset: https://tandlakarforbundet.se/etikpriset/

Nomineringsformulär: https://tandlakarforbundet.se/nominera-till-etikpriset/

Bästa medlemmar i SOM

Då situationen i samhället fortfarande är påverkad av pandemin vill vi i styrelsen ge er en kort information om SOM dagen, VÅRSOM 2021 och årsmötet 2020.

SOM dagen är tänkt att kunna genomföras, som ett fysiskt möte, 2021-02-12. Inbjudan kommer, likaså information på hemsidan. Frågan om kursen kan följas digitalt har kommit och är under bearbetning. Tanken nu är att det ska bli en utbildning på plats.

Ett stort arbete är lagt på VÅRSOM i Stockholm och det är ett svårt beslut att ta om vi ska ställa in eller göra ett försök att genomföra mötet. Det finns en stor osäkerhet i att arrangera det. Många regioner och landsting har konferens-, utbildnings- och reseinskränkningar både av ekonomiska och smittspridnings skäl under 2020. Hur det kommer att se ut 2021 är det ingen som vet men ekonomiska svårigheter kan vi räkna med. I samråd med VÅRSOM-kommittén följer vi lägesutvecklingen och återkommer med ytterligare information länge fram i höst.

Årets riksstämma kommer att ske i digital form. Vi kommer att ha ett styrelsemöte 2020-11-13 och ett digitalt årsmöte veckan efter.

Bästa hälsningar

Styrelsen i SOM

Lisa Andersson nybliven specialist!

4 juni examinerades Lisa Andersson, och är nu klar med ST-utbildningen i orofacial medicin.

Lisas handledare har varit John Bratel, och dagens examinator var Angelika Lantto. Lisa har under utbildningen arbetat både på Odontologen i Göteborg och på Sjukhustandvården i Skövde. Hon kommer nu fortsätta i Skövde.

På grund av coronasituationen blir det ingen offentlig ST-föreläsning förrän till hösten. Titeln är ”Orala manifestationer vid hematologisk sjukdom”

SOM gratulerar till Lisa som specialist orofacial medicin!

Vårmötet i Halmstad 2020 ställs in!

Med tanke på rådande omständigheter i världen och i Sverige tog vi igår på styrelsemötet i SOM beslut om att ställa in årets vårmöte.


Det var ett tråkigt beslut att ta och det känns också tungt att förmedla ut det till er även om det sannolikt är ett klokt beslut. Vi var eniga om att det idag är viktigt att göra allt vi kan för att förhindra smittspridning och föregå med gott exempel. Flera regioner har redan nu restriktioner för jobbrelaterade resor och hur det kommer att se ut de närmaste veckorna och månaderna kan vi omöjligt veta.


En bidragande orsak var att även om vi på vårt möte skulle var runt 100 personer har hotellet i Tylösand flera pågående konferenser de dagarna och sammantaget kommer det att vara betydligt fler där samtidigt, om inte fler avbokningar sker.
Ett gladare besked är att vi kan ha VårSOM 2022 i Tylösand, Halmstad! Det blir 11-13 maj!

Gunilla Nordenram avliden

En av SOM:s hedersmedlemmar, Gunilla Nordenram, avled den 14/2 i år. Begravningen är i S.t Botvids kapell i Huddinge den 13/3 kl 13.00. Gunilla fick sin tandläkarexamen vid Tandvårdshögskolan i Malmö, flyttade efter några år till Stockholm och tjänstgjorde vid institutionen för odontologi på Karolinska institutet. Där gjorde hon sin doktorsavhandling och blev Sveriges första universitetslektor och docent i äldretandvård med fokus på demens. Hon har varit aktiv i både undervisning och forskning med 43 vetenskapliga publikationer samtidigt som hon också varit verksam i Svensk sjukhustandläkarförening. Gunilla efterlämnar ett ljust minne och en stor saknad.