Vårmöte

SOM 2023 Saltsjöbaden

SOM 2024 Region Skåne ”Oral medicin med tyngdpunkt kring påverkan på munslemhinnor vid systemsjukdomar och medicinering” 15 17 maj

SOM 2025 Region Västerbotten och Umeå

Se information under rubriken ”kurser” och/eller ”nyheter”.