Nyheter

Ny artikel om reumatoid artrit och Sjögrens syndrom

Tillsammans med tre professorer har Ulla Moberg Sköldleg tandl och docent i cariologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, skrivit en vetenskaplig artikel för Tandläkartidningen om ”Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och karies” som efter refereegranskning godkänts och nu publicerats i nummer 6, 2021. En kort sammanfattning och artikeln i sin helhet finns här för nedladdning.

Mary Hägg docent vid Uppsala Universitet

Forskaren, innovatören och tandläkaren Mary Hägg på Hudiksvalls Sjukhus utnämndes nyligen till docent i experimentella öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala Universitet. Hennes omfattande forskning handlar om neuromuskulär träning och hur den kan behandla allt från diafragmabråck, reflux och sömnapné till tal- och sväljsvårigheter och ansiktsförlamning relaterad till stroke.

I länken nedan hittar ni information om docenturen.

https://www.iqoro.com/se/mary-hagg-ny-docent-vid-uppsala-universitet/

Forskningsstipendium 2021

Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) har inrättat ett stipendium för att främja forskningen inom ämnesområdet. Stipendiesumman för 2021 är höjd till 60000 kr på grund av att inget stipendium delades ut under 2020. Vid flera sökande kan beloppet komma att delas upp. Stipendiet är endast öppet för medlemmar i SOM.

Stipendiets ändamål är att främja forskning och/eller presentation av forskningsresultat (resestipendium) inom ämnesområdet. Handlingarna ska vara föreningens sekreterare till handa senast 28 februari 2021. Ansökan skickas via e-post till till anna.hartwig@regionorebrolan.se.

Alternativt om e-post inte är möjligt, per post till Anna Hartwig, Eyragatan 28, 702 25 Örebro

Frågor om stipendiet besvaras av stipendienämndens ordförande John Bratel, john@bratel.se

Jonas Sundbergs disputation

SOM vill gratulera kollega Jonas Sundberg, som idag försvarade sin avhandling vid Göteborgs universitet. Stort grattis!

Jonas Sundberg och huvudhandledare Bengt Hasséus

Avhandlingens titel: Oral leukoplakia, human papilloma virus and cancer transformation

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för odontologi, Avd för oral medicin och patologi

Opponent: Stina Syrjänen, University of Turku, Åbo, Finland

Grattis till odontologie doktor Lisa Svensson!

Lisa Svensson försvarade idag doktorsavhandlingen ”Dental Anxiey: prevalance, measurements and consequences” vid Göteborgs Universitet.

Opponent var professor Tirill Wilumsen vid Universitetet i Oslo. Professor Ulla Wide och professor Magnus Hakeberg (Göteborgs universitet) har varit Lisas handledare.

Professor Magnus Hakeberg, odontologie doktor Lisa Svensson och professor Ulla Wide

Stort grattis från Svensk förening för orofacial medicin!

SOM-dagen 2021 goes online!!

Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att genomföra den planerade SOM-dagen 12/2 2021 i huvudsak digitalt. Samma datum, samma tema, samma fantastiska föreläsare.

Föreläsningarna kommer att sändas via Teams från Uppsala. Det kommer att finnas en möjlighet för ett litet begränsat antal att närvara plats för att föreläsarna ska få en liten publik.

Efter föreläsarnas önskemål kommer ingen inspelning att ske, utan allt sker direkt. Styrelsen uppmanar därför att ingen heller spelar in föreläsningarna lokalt.

Det bästa nu är att hela kliniken kan anmäla sig och titta gemensamt så att fler kan ta del av detta spännande tema.

Vill du se den ensam kostar det 1000 kr, en klinikanmälan kostar 5000 kr.

OBS! tänk på att anmäla den e-postadress dit länken för dagen ska skickas.

Se inbjudan och anmälningsdokument.

Välkommen Online

Styrelsen /gnm Sten och Helen

Bästa medlemmar i SOM

Då situationen i samhället fortfarande är mycket påverkad av pandemin, vill vi i styrelsen ge er information om VårSOM 2021 och SOM-dagen 2021.

VårSOM 2021 i Stockholm ställs in. Planen är att mötet flyttas fram till 2023.

SOM-dagen, 2021-02-12, kommer enligt Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer företrädesvis enbart genomföras digitalt. Inbjudan och ytterligare information kommer via mail och på hemsidan. Kostnaden blir 1000:-/person alternativt 5000:-/ klinik.

Bästa hälsningar

Styrelsen i SOM

Ny kurs: Demenssjukdom från cell till samhälle

För tandläkare, tandhygienister och logopeder

Multiprofessionell kurs, 15 hp, start VT21 (distans, halvfart)

Kursen riktar sig till dig som är tandhygienist, tandläkare eller logoped och som i din vardag möter patienter med demenssjukdom. Du kommer att få en ökad förståelse för problematiken runt demenssjukdom och kommer att kunna medverka till förbättrad vård och mer effektiva insatser för patienterna. Kursen är multiprofessionell vilket ger en större förståelse för hur olika professioner arbetar med demens. Utbildningen är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Ladda ner pdf här för ytterligare information.